ruenja
«Посмотреть видео техник айкидо»

1 Migi Hanmi no Kamae
2 Hidari Hanmi no Kamae
3 Tai no Henko (1)
4 Hiriki no Yosei (1)
5 Hiriki no Yosei (2)
6 Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1)
7 Suwari Waza  Kata Mochi Ikkajo Osae(2)
8 Ryote Mochi Tenchinage (1)
9 Shitei waza
10 Shitei waza
11 Shitei waza
12 Shumatsu Dosa (1)
13 Shumatsu Dosa (2)

SHITEI WAZA FOR 3KYU - 1KYU

Katate Mochi Shihonage (1)(2)
Ryote Mochi Shihonage (1)(2)
Yokomen Uchi Shinonage (1)(2)
* Shomen Uchi Ikkajo Osae (1)(2)
* Yokomen Uchi Ikkajo Osae (1)(2)
* Kata Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
Ushiro Waza Ryote Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
* Katate Mochi Nikajo Osae (1)(2)
* Kata Mochi Nikajo Osae (1)(2)
* Shomen Uchi Nikajo Osae (1)(2)
* Shomen Uchi Sankajo Osae (1)(2)
* Yokomen Uchi Sankajo Osae (1)(2)
Ushiro Waza Ryote Mochi Sankajo Osae (1)(2)
* Shomen Uchi Yonkajo Osae (1)(2)
* Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1)(2)
* Katate Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)
* Kata Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)
* Shomen Uchi Shomen Iriminage (1)(2)
* Yokomen Uchi Shomen Iriminage (1)(2)
* Shomen Uchi hijishime (1)(2)
* Yokomen Uchi Hijishime (1)(2)
* Kata Mochi Hijishime (1)(2)
* Mune Mochi Hijishime (1)(2)
* Shomen Uchi Kotegaeshi (1)(2)
* Yokomen Uchi Kotegaeshi (1)(2)
* Ryote Mochi Tenchinage (1)(2)
Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (1)(2)

* Denotes techniques both Tachi or Suwari (Standing or Kneeling)

 

Поделиться в соцсетях