ruenja

 «Посмотреть видео техник айкидо»

1 Migi Hanmi no Kamae
2 Hidari Hanmi no Kamae
3 Tai no Henko (1)
4 Tai no Henko (2)
5 Hiriki no Yosei (1)
6 Hiriki no Yosei (2)
7 Shomen Uchi Yonkajo osae (1)
8 Mune Mochi Hijishime (2)
9 Shomen Uchi Kotegaeshi (2)
10 Ryote Mochi Tenchi Nage (1)
11 Suwari Waza Ryote Mochi Kokyuho (1)
12 Shitei Waza
13 Shumatsu Dosa (1)
14 Shumatsu Dosa (2)

SHITEI WAZA FOR 4KYU:

Katate Mochi Shihonage (1)(2)
Shomen Uchi Ikkajo Osae (1)(2)
Katate Mochi Nikajo Osae (1)(2)
Shomen Uchi Sankajo Osae (1)(2)
Katate Mochi Sokumen Iriminage (1)
Yokomen Uchi Shomen Iriminage (2)

Поделиться в соцсетях